آشنایی با قرآن و دانشهای قرآنی
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خداوند متعال را شاکریم که توفیق داد تا گام کوچک دیگری در راستای خدمت به ساحت قدسی قرآن کریم برداشته شود. قرآن کریم به عنوان عالی‌ترین منبع معرفی زندگی متعالی انسانی در همه اعصار و قرون، توانسته همواره فرزانگی و سرآمدی خود را بر سایر متون و منابع، محفوظ نگه دارد و چون نگینی درخشنده در میان همه نظریات و قوانین در همه مکاتب مادی و غیر مادی، خودنمایی کند چرا که این کتاب آسمانی، حاوی ناب‌ترین معارف انسان‌ساز و دربردارنده زلال‌ترین هدایت‌های نورانی است. از این رو می‌طلبد هر بیننده و شنونده‌ای با غور در پهنه وسیع این آقیانوس بی‌کران، به قدر توان از گهرهای ناب آن بهره‌مند گردد. و این میسّر نمی‌شود مگر با بررسی و شناخت پیرامونی این کتاب و آشنایی با کیفیت شکل¬گیری و عرضه این تحفه آسمانی. اما دریچه‌های شناخت پیرامونی قرآن کریم را از دیرباز در قالب مجموعه دانش‌های متعددی ترسیم نموده‌اند که هر یک از این دانش‌ها، مسیری برای شناخت قرآن باز می‌کند، اندیشمندان این حوزه، مجموع این دانش¬ها را «علوم قرآنی» نام نهاده¬اند. در حوزه علوم قرآنی منابع ارزش¬مند متعددی توسط دانشمندان بزرگ این فن به رشته تحریر درآمده، همچنین کاوش‌های ارزش¬مندی در جزئیات این علوم در متون و منابع تفسیری به انجام رسیده است. لیکن به نظر می‌رسد در منابع مستقل علوم قرآنی، علارغم تلاش‌های علمی ارزش¬مند، دامنه برخی از موضوعات، با توسعه نامتوازن و در عین حال غیر ضروری مواجه شده است. از این رو در این نوشتار سعی گردید مباحث بنیادین، ضروری و مفید این علم مورد توجه قرار گرفته و از غور در مباحث غیر لازم پرهیز شود. ویژگی‌های کتاب حاضر: 1- این کتاب سعی می‌کند تا سیری کوتاه در دانش‌های قرآنی داشته باشد و در این راستا با ارایه ساختار جدید، هر آنچه که به عنوان مقدمه ورود به محتوا و معارف قرآن است، به صورت اجمال مورد تبیین و بررسی قرار می‌گیرد. از این رو در نوشته حاضر علاوه بر طرح موضوعات مرسوم در علوم قرآنی، از مباحث نظری مرتبط با تفسیر قرآن، ارتباط قرآن با علوم و ارتباط قرآن با سایر کتاب‌های آسمانی نیز سخنی به میان آمده است تا آمادگی لازم در خوانندگان و فراگیران محترم برای فهم آموزه‌ها و معارف قرآن کریم فراهم گردد. 2- سعی شده است از طرح اختلاف ‌برانگیز علمی خودداری گردد و در این موارد به طرح نظر مشهور میان اندیشمندان قرآنی اکتفا شود. البته به صورت طبیعی شناخت برخی موضوعات علوم قرآنی بدون آگاهی از نظرات متعدد امکان‌پذیر نیست، لذا در مواردی، ناگزیر به برخی اختلاف نظرها اشاره شده است. 3- با توجه به این¬ که مأموریت این کتاب « معرفی کلیاتی از دانش‌های قرآنی در حوزه‌های علوم قرآن، کلیات مباحث تفسیری و مطالعات تطبیقی » و هدف آن نیز « ایجاد آمادگی لازم در مخاطب برای آشنایی و فهم قرآن و ارتقاء سطح دانش مربیان قرآن کریم در این حوزه» است؛ لذا در حد ممکن تلاش شده است مطالب به صورت توصیفی و به دور از ارایه تحلیل‌های علمی ارایه شود. البته در این خصوص نیز بنا به ضرورت در برخی موارد از این اصل عدول کرده¬ایم. 4- محتوای کتاب به صورت درس‌نامه‌ای تنظیم شده که در مجموع شامل پانزده درس بوده و با تعداد جلسات یک ترم تحصیلی هماهنگ گردیده است. همچنین سعی شده است تا در حدّ امکان، حجم مطالب همه دروس به یک میزان ارایه گردد تا نوعی توازن محتوایی نیز بین دروس برقرار گردد. 5- در پایان هر درس، نموداری مشتمل بر چکیده مطالب درس در یک نگاه ارایه شده تا پس از مطالعه درس، با مرور در نمودار، مطالب اصلی هر درس در ذهن فراگیران تداعی گردد. 6- به خاطر حفظ توازن در حجم مطالب اصلی هر جلسه آموزشی و نیز غیر ضروری بودن طرح برخی از مطالب، در انتهای برخی از دروس، بخشی با عنوان «بیشتر بدانیم» در نظر گرفته شده است که شامل برخی از مباحث تکمیلی آن درس می¬باشد. 7- از ویژگی‌های کتاب حاضر این است که علاوه بر طرح نظرات دانشمندان مسلمان، نظرات مستشرقان نیز به تناسب مباحث، هم در لابلای مطالب کتاب و هم در قالب یک درس مستقل ارائه شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.