گونه شناسی مفاهیم قرآنی و قلمرو اعتبار فهم عرفی
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
گونه‌شناسی مفاهیم قرآنی و قلمرو فهم عرفی چکیده یکی از نظریات رایج در زبان قرآن، زبان عرفی است. فارغ از اینکه آیا زبان قرآن عرف خاص است یا عام، در نگاه اول بدیهی به نظر می‌رسد که صدور حکم واحد برای زبان قرآن و عدم تبیین همه حوزه‌ها و جوانب موضوع «عرف»، ما را به تعیین معیار در زبان قرآن نزدیک نمی‌کند. همچنین در این فرایند باید به صورت‌ها و گونه‌های مختلف مفاهیم قرآنی توجه نمود چرا که همه مفاهیم قرآنی از یک پهنه و حوزه مفهومی نیستند تا بتوان حکم واحد در مورد زبان عرفی و در نتیجه امکان فهم عرف از زبان قرآن صادر نمود. بنا بر این در تعیین زبان قرآن، ابتدا باید گونه‌های مختلف مفاهیم را شناسایی و سپس اعتبار فهم عرف (چه خاص و چه عام) را در آن گونه‌ها تعیین کرد. در این نوشتار، مطالب را در دو مبحث پی می‌گیریم: در مبحث اول به تحلیل، بررسی و تعریف «عرف» می‌پردازیم، سپس در مبحث دوم، گونه‌های متعدد مفاهیم و واژگان قرآنی را شناسایی و میزان اعتبار فهم عرف در هر یک از گونه‌ها را تعیین می‌کنیم. از نگاه ما، قلمرو فهم عرفی شامل برخی از گونه‌های مفاهیم قرآنی می‌شود نه همه آن. بنا بر این در فهم سایر گونه‌های مفاهیم قرآنی باید به منابع دیگر فهم و تفسیر مراجعه نمود. واژگان کلیدی: عرف، فهم عرفی، مفاهیم قرآنی، قلمرو فهم عرفی،