نقش قدرتهای سیاسی در گسترش اختلافات مذهبی
68 بازدید
محل نشر: ویژه نامه بیست و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تردیدی نیست که مفهوم ((مذهب)) از مفاهیمی است که در شمار ((نگرانی‌های امنیتی)) دولت‌های سکولار قرار دارد. در دولت‌ها و حکومت‌های غیرسکولار نیز، ((مذهب)) حاوی بیم و امید است. وجود چنین ظرفیتی در ((مذهب)) موجب می‌‌گردد که از آن به مثابه یکی از موضوعات اساسی‌ای نام برد که قدرت‌های سیاسی برای اعمال فشار به واحد‌های سیاسی رقیب، از آن بهره‌ می‌گیرند. ‌ یکی از کار ویژه‌های دولت و حکومت (با تلقی مفهوم امروزی آن)، شناخت، تحلیل و بررسی نیروهای گریز از مرکز برای حفظ و تداوم امنیت ملی است و بدون‌شک، در ادبیات سیاسی و امنیتی دولت‌‌های سکولار، از حامیان متعصب مذاهب به عنوان نیروهای واگرا و گریز از مرکز، یاد می‌شود. همگرایی یا واگرایی حامیان مذاهب به‌ویژه مذاهبی که دارای پیروان فراوانی هستند، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تفرقه یا اتحاد ملی ایفا کند و به همین اندازه نیز می‌تواند ابزار تضعیف یا تقویت قدرت‌های سیاسی باشد. بدین‌سان قدرت‌های سیاسی- اعم از «حکومت‌های مرکزی»، ‌«احزاب سیاسی»، «قدرت‌های منطقه‌ای و همجوار» و «قدرت‌های استعماری»- هر یک با اهداف مختلف، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد شکاف بین پیروان مذاهب خواهند داشت. میزان آسیب‌پذیری قدرت‌های سیاسی از مذهب و همچنین انگیزه‌های تضعیف یا تقویت مذاهب توسط قدرت‌‌های سیاسی، موضوع بحث در نوشتار حاضر است که پس‌از بیان مقدمه‌ای مشتمل‌بر ((ضرورت اتحاد مذهبی)) و ((تناظر مذهب - قدرت در حوزه ‌سیاست)) بدان خواهیم پرداخت.
دانلود